top of page

INFORMATIE

 • De tent zal op vrijdag en zaterdag geopend zijn vanaf 21:00 uur. Op zondag zal de tent geopend zijn vanaf 15.30 uur.

 • ​De tent kunt u vinden aan de rotonde in Oeffelt. Kijk hier voor de locatie.

 • De kaartverkoop zal online plaatsvinden. Voor alle dagen geldt vol=vol..

 • Op vrijdag en zaterdag geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Op zondag is iedereen van harte welkom. Wel houden wij ons alle dagen aan de minimale leeftijd van 18 jaar voor het verkrijgen van alcoholische dranken.

 • Toegang tot de tent wordt enkel verleend met een geldig entreebewijs.

 • Er is een garderobe beschikbaar tegen betaling van € 1,- per jas.

 • Consumpties zijn enkel verkrijgbaar middels munten van Kermis Oeffelt of Cafe DIE 2

 • Munten kunnen in de tent enkel aangekocht worden middels PIN betaling.

 • Bij dronkenschap/ wangedrag zullen wij drankverkoop weigeren. Ook kan bij dronkenschap /wangedrag de toegaan tot de tent geweigerd of ontzegd worden.

 • Het is ten strengste verboden om verdovende middelen, drank en/ of wapens mee naar binnen te nemen. Bezoekers kunnen hierop door de beveiliging gecontroleerd en/of gefouilleerd worden.

 • Bezoekers verlenen bij betreding van de tent stilzwijgend toestemming aan de organisatie om fotobeelden te maken en openbaar te maken via social media.

 • Het bezoeken van het evenement is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie en de medewerkers die namens de Stichting Kermis Oeffelt werkzaam of aangesteld zijn kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiele dan wel immateriële schade die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden.

 • Parkeermogelijkheden zijn er in de dorpskern en nabij het evenemententerrein, dit is op eigen risico.

 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de beveiligers en medewerkers van de Stichting Kermis Oeffelt.

bottom of page